چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

1

1

3

چیمنی کیک ها

کافه بستنی چیمنی با عنایت پروردگار متعال در تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۶ در شعبه مرکزی خود واقع در پاسداران بین گلستان ۸-۹ با حضور چهر های سرشناس ورزشی و هنری کشور با هدف برندسازی و گسترش این محصول خاص و با اصالت افتتاح گردید.

بیانیه ماموریت

برند کافه بستنی چیمنی بر پایه تحقیقات گسترده، دقیق و اهداف تعریف شده ی کسب و کار وارد بازار ایران شداست. ما بر آنیم تا استراتژی نوآورانه کافه بستنی چیمنی را به گونه ای کاربردی توسعه دهیم. در استراتژی برند چیمنی یکپارچگی بین کارکنان، نمایندگان و کلیه شعب، بازارهای وابسته به بازار هدف به چشم می خورد.این طرز تفکر قالبی را فراهم می کند که بتوان از آن طریق شکوفایی مسیری نو در کسب و کار را شاهد باشیم.

چشم انداز کافه بستنی چیمنی شالوده و اساس چشم انداز 20 ساله خود را بر پایه:

  • برندی پویا، چابک، سرآمد و رو به جلو
  • نگاهی به روز و هوشمند در ارائه محصولاتی با کیفیت
  • خدماتی مناسب نام چیمنی
  • کیفیتی استوار و ساختاری بر مبنای اشتغالزایی
  • افزایش تولید برای محصول ملی
  • ارائه محصولی در خور و شان ایران بنا نهاده است.

ارزش ها

برنامه محوری: برنامه ریزی مدون با در نظر داشتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

کرامت انسانی: به عنوان پایه ای ترین دستاورد برند چیمنی متجلی می گردد.

تخصص گرایی: با برگزاری دوره های آموزشی برای هر یک از نمایندگان و شعب، با هدف ارائه کیفیتی یکسان در کلیه شعب، تخصص لازم و به روز را در اختیار نمایندگان و شعب خود می گذارد.

همبستگی سازمانی: ارتقا هویت و تعهد به برند در ذینفعان، عامل مهمی در حفظ یکپارچگی کالبدی و عملکردی برند است که در همگرایی و همراهی گسترده کلیه همراهان پی گرفته می شود.

تعهد حرفه ای: ارزش و ماهیت وجودی این برند بر مبنای تعهد حرفه ای برند چیمنی می باشد.

آینده نگری: نگاهی به اهداف بلند، مبنایی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس برنامه های محوری برند می باشد.
بهبود مستمر و مداوم: برای ارائه خدمات هر چه بهتر و حفظ ارزشهای برند، مجموعه چیمنی خود را ملزم به بهبود در همه زمینه ها، مطابق جدید ترین تکنولوژی و اطلاعات روز دنیا می داند.